zorg & kwaliteit

Op zorgboerderij Schottinkslag werken we met het kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen van de Federatie Landbouw en Zorg.

 

Door te werken met het kwaliteitssysteem maken we zichtbaar wat wij te bieden hebben aan begeleiding en zorg. Ook laten we zien dat we aantoonbaar aan kwaliteit werken en daar jaarlijks verslag van doen.

 

Zorgboerderij Schottinkslag is sinds 2014 in het bezit van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.

Met dit keurmerk tonen we aan dat we voldoen aan de volgende wettelijke vereisten:

  • de Kwaliteitswet zorginstellingen
  • de ARBO wet
  • de Wet klachtenrecht
  • de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG))
  • de Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen

 

De jaarverslagen en het klachtenreglement zijn terug te vinden op: zorgboeren.nl/schottinkslag/zorg

 

In december 2017 is er een aanvullende audit ‘wonen’ geweest. In januari 2018 volgde een positieve beoordeling. Het kwaliteitskeurmerk geldt daarmee voor zowel het wonen als de dagbesteding op zorgboerderij Schottinkslag.

Zorgboerderij Schottinkslag

Boerendijk 1 | 7691 PA Bergentheim

telefoon: 0625392359

mail: info@zorgboerderijschottinkslag.nl