werkwijze

Hoe werken wij?

Wij streven op zorgboerderij Schottinkslag de vier R’s na: rust, reinheid, regelmaat en ruimte. Kenmerkend voor onze werkwijze is een duidelijke dagstructuur met daarin vaste groepsmomenten. Er is een goede regelmaat in school, werk en vrijetijdsbesteding. De basis voor het dagritme is dat de kinderen en jongeren hun afspraken van die dag kennen en nakomen. Door het gebruik van een planbord is voor iedereen duidelijk wat er per dag gaat gebeuren. Praktisch maken we een verdeling in de dingen die ‘moeten’ en de dingen die ‘mogen’. De dingen die ‘moeten’ zijn: afspraken als naar school of stage gaan, sport of overige vrijetijdsbesteding. Ook dagelijkse taken als zorg voor dagelijkse persoonlijke hygiëne, het opruimen van de eigen kamer en het verzorgen van de dieren vallen hieronder.

 

De dingen die ‘mogen’ zijn alle dingen die te maken hebben met de invulling van vrije tijd. De kinderen en jongeren hebben vrije keuze in hoe zij deze tijd in willen vullen. We overleggen wel altijd wie wat gaat doen en sturen waar nodig aan.

Voor alle kinderen en jongeren op de zorgboerderij wordt een zorgplan opgesteld. Hierin staan de doelen waar het kind of de jongere aan werkt. Er wordt steeds opnieuw gekeken wat het kind of de jongere aan eigen verantwoordelijkheid aankan en hoe we zijn of haar zelfredzaamheid kunnen vergroten. Er is ruimte voor familiecontact en voor overleg met allerlei betrokken instanties.

 

Kinderen van 4 tot 18 jaar

Zorgboerderij Schottinkslag biedt 24uurszorg en begeleiding aan kinderen en jongeren van twaalf tot achttien jaar die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en een beperking hebben in hun ontwikkeling of gedrag. Het kan dan gaan om een verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, psychosociale problematiek of hechtingsproblematiek.

Daarnaast biedt zorgboerderij Schottinkslag zorg en begeleiding aan jeugdigen van 18+ die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Een enkele keer komt het voor dat er voor een periode kortdurend logeren wordt geboden.

 

Door de kleinschaligheid kan zorgboerderij Schottinkslag aan kinderen en jongeren een gezinssysteem bieden als fundament in hun leven. Doel is hen in de 24uurssetting een stabiele en veilige plek te bieden waar zij de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen in zelfstandigheid en welzijn.

 

De begeleiding

Kinderen en jongeren op zorgboerderij Schottinkslag ontvangen intensieve begeleiding en verzorging, inclusief dagbesteding. De begeleiding bestaat uit groepsbegeleiding en één op één begeleiding.

 

De groepsbegeleiding bestaat uit:

  • Het aanleren van een vaste, voorspelbare dagstructuur
  • Het kennen en kunnen nakomen van afspraken. Afspraken als naar school gaan, sport of overige vrijetijdsbesteding nakomen en deelname aan gezamenlijke maaltijden. Het uitvoeren van dagelijkse taken zoals dieren voeren, kamer opruimen, tafel dekken.
  • Het invullen van vrije tijd en het bieden van dagbesteding: het voorbereiden en initiëren van activiteiten, het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten.
  • Het aanleren of vergroten van sociale vaardigheden in groepsverband, zoals leren samenwerken en overleggen.
  • Het verkennen van de wereld en maatschappij; bezoeken van evenementen, musea, steden en landen.

 

De individuele begeleiding bestaat uit:

  • Individuele begeleiding bij de uitvoering van ADL – alle dagelijkse taken en de routine hierin aanleren – persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, organiseren en plannen, financiën en administratie, aangaan en onderhouden van sociale contacten.
  • Concrete, uitvoerende hulp en pedagogische ondersteuning op de verschillende levensgebieden, namelijk: lichamelijk en psychisch functioneren en welzijn, aangaan en onderhouden van relaties, deelname aan de samenleving door middel van dagbesteding, school of werk, persoonlijke ontwikkeling, materieel welbevinden, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Per kind/jongere zijn individuele doelen per levensgebied vastgelegd in het zorgplan.
  • Voor de jongeren in de zelfstandigheidstraining: het aanleren en uitvoeren van huishoudelijke taken (wassen, koken, boodschappen doen, opruimen, schoonmaken) en praktische ondersteuning bij huishouding en financiën.

 

Dagbesteding

Een belangrijk onderdeel van de dagbesteding is het werk op de zorgboerderij. We hebben de dagelijkse zorg voor onze kippen, koeien, konijnen, cavia’s, varken, pony en een veulen, geiten en schapen. Elke dag krijgen ze voer, hooi en water. Regelmatig moeten de hokken worden verschoond. Elke dag worden de eieren uitgehaald. In het voorjaar hebben we vaak jonge dieren die verzorgd moeten worden. Ook hebben we dagelijks de zorg voor onze hond en twee poezen.

In de grote moestuin verbouwen we groente en fruit. Wie wil mag ook een eigen moestuintje verzorgen. De zorgboerin heeft een eigen kaasmakerij. De kinderen en jongeren mogen ook meehelpen in de streekproductenwinkel van de zorgboerin.

Op het erf en in de tuin is volop ruimte om hutten te bouwen, te voetballen en trampoline te springen. Bij slecht weer hebben we een speelzolder waar speelgoed en verkleedspullen liggen. We bakken regelmatig koekjes, cake of taart.

Maar we blijven niet altijd thuis; we trekken er vaak op uit om de wereld te ontdekken. We gaan naar zee, naar het bos, we bezoeken steden, gaan naar de pretparken, naar de bioscoop, naar muziek- en theatervoorstellingen en noem maar op!

 

 

traject zelfstandigheidstraining - JONGEREN VANAF 14 JAAR

Schottinkslag biedt 24uurs zorg en begeleidt jongeren met een beperking gefaseerd in stappen van intensief begeleid naar minder intensief begeleid of geheel zelfstandig wonen, zodat ze binnen hun mogelijkheden zo volwaardig en optimaal mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Het kan gaan om jongeren met een verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum en/of psychosociale problematiek. De zorg bestaat uit concrete, uitvoerende hulp en pedagogische ondersteuning bij huishouden, financiën en sociaal-emotioneel functioneren.

Bij deze doelgroep is eigen verantwoordelijk een belangrijk onderdeel waaraan gewerkt wordt. Ook planning, het begrijpen van oorzaak en gevolg en het aanleren van zelfdiscipline zijn belangrijke onderdelen tijdens het trainingstraject. Het zelfstandigheidstraject kan tussen de een en drie á vier jaar duren, afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.

 

Locaties

Boerendijk 1 – 24 uurszorg

In het voorhuis van de zorgboerderij zijn vier slaapkamers beschikbaar voor de 24uurszorg.

 

Boerendijk 1 - Zelfstandigheidstraining

In het achterhuis van de zorgboerderij zijn drie appartementen beschikbaar voor de zelfstandigheidstraining. Alle appartementen hebben een eigen zit- en slaapkamer, keuken, douche en toilet.

 

Zorgboerderij Schottinkslag

Boerendijk 1 | 7691 PA Bergentheim

telefoon: 0625392359

mail: info@zorgboerderijschottinkslag.nl